SEMBOL DİLİ EĞİTİMLERİ

Bilinçaltı Danışmanı, Meta-EFT Kurucusu, Önleyici Rehberlik Uzmanı, Mental Koç.

sembol_dili

Sembol dili dediğimiz şey, görünen varlık aracılığı ile görünenin ardındaki bilgileri okumaya çalışmaktır. Sembol dili dediğimiz şey yukarıya baktığımızda güneşi gördüğümüz zaman, o güneşin ardında, bilinçaltında onun temsil ettiği manayı anlamaktır.

Yani bir ağaca baktığınız zaman sizin sınırlı olan 5 duyunuzun ötesindeki, onun mana alemindeki ifadesine ulaşmaktır. Dolayısıyla şimdilerde kuantum alan dedikleri alana gitmek, yıllardır fiziğin ötesinde, tasavvufta metafizik dedikleri o alana gitmek ya da Sembol dili kavramı içerisinde 5. Boyut dedikleri alana gitmek ve o alandan daha derin bilgilere sembolleri okuyarak ulaşmaktır.

Bilinçaltı dili sadece insanların kullandığı bir dil değil. En son tür olarak insanın kullandığı bir dildir. Misal aleminde veya bu gördüğümüz alemde neler varsa her şeyin bir anlamı var. Ve bilinçaltında aslında her canlı onu aynı şekilde anlıyor. Ama bu dilin varlığından habersiz olan bu bilgiden mahrum kalıyor maalesef. İnsanoğlu eğer bu dili bilebilse diğer canlıların da konuşabildiğini bir kere daha fark etmiş olur.

Mesela çoğu insan hayvanların konuşmadığını kabul eder. Çünkü öyle kabul ettirilmiş. Ve onları hor görmek, ötelemek, eziyet etmek kolaylaşmış insanlar için. Halbuki hepsi can taşır. O halde canı verenden dolayı zaten kıymetlidirler. Ama bununla birlikte artık şu gerçeği de görmek lazım. Onlarda kendi dillerince konuşurlar. Biz onların dilini öğrensek bunu anlarız. İşte bakın Hz. Süleyman öğrenince hepsi ile konuşabildi. Demek ki onların da bir dilleri var değil mi?

Örnek mi, işte örnek;

“Nihayet Karınca vadisine geldiklerinde, bir karınca şöyle dedi: "Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin; aman, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin!” Neml Suresi – 18 . Ayet

“Çok geçmeden hüdhüd gelip dedi ki: "Ben, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe’ halkından sana kesin bir bilgi getirdim.” Neml Suresi – 22 . Ayet

İşte bu iki ayette karıncanın ve Hüdhüd kuşunun konuşması bize onların da bir dili var ve konuşuyorlar diye bize ispat etmiyor mu?

İnsanlık, tarih boyunca hayvanlara, ağaçlara, bitkilere ve eşyalara anlamlar yüklemiş hep. Bunlar zamanla insanlığın bilinçaltında yer etmiş. Hatta bazı ruhsal durumlarda kendilerini bazı hayvanlara veya eşyalara benzeten insanlar olur. İşte bilinçaltı sembol dili bu durumu fark ederek yine bunu insanların şifasına kullanmanın yolunu aramış.

Yine bir örnek;

Bir kedi için de, bir ağaç için de ve bir insan için de Güneş Babayı temsil eder. Ay Anneyi, Yıldızlar Kardeşi temsil eder.

Hz. Yusuf’un gördüğü rüya ile Kur’an bize bunları söylemiyor mu?

Hani bir zaman Yusuf babasına: “Babacığım, gerçekten ben (rüyamda) on bir yıldızla, Güneş’i ve Ay’ı gördüm; (hepsini) bana secde etmektelerken gördüm” demişti. Yusuf suresi/4

Babası: “Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa (haset damarıyla) sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır” diye (uyarıvermişti). Yusuf suresi/5

Yusuf, anasını, babasını tahtının üstüne çıkardı. Kardeşleriyle birlikte karşısında eğildiler. Yusuf dedi ki “Babacığım! İşte bu, vaktiyle gördüğüm rüyanın çıkmasıdır. Rabbim onu gerçeğe çevirdi. …………..” Yusuf suresi/100

İşte böylece biz de güneşin baba demek olduğunu, ayın anne demek olduğunu ve yıldızların da kardeşler demek olduğunu kur ’andan öğrenmiş oluyoruz. Yani aslında Kur’an da insanlara bir anlamda sembollerle sesleniyor. Belki de ciddi anlamda sembollerin bir araya geldiği bu kutsal kitabımız herkes için, her akıl için, her seviye için farklı ve geniş anlamlar içerebiliyor.

Ve işte size hayatımızın içinden bazı semboller ve ne anlama geldikleri ile ilgili birkaç örnek.

Yağmur : Dert Ağaç/Ay : Anne Gökkuşağı : Barış

Çöl : Aşkın olmayışı Su : Sevgi Gökyüzü : Baba

Üzerinde yapılan araştırmalar ve yazılan makalelerle bilim dünyasına kazandırılan bu bilgiler sayesinde bilinçaltı sembol dilini anlayıp konuşabileceksiniz. Hatta rüyaların bile sizin için daha anlamlı olduğunu göreceksiniz. Size ilerleyen bölümlerde bu sembollerden ve frekanslarından bahsediyor olacağım. Takipte kalın.

BİZİ SOSYAL MEDYADAN TAKİP EDİN